Image
Top
Bạn đang tìm gì?

Linh Xe Đạp Điện

Một người anh khá vui vẻ. Ý tưởng thiết kế sao cho thật khác biệt với mọi người cùng ngành với anh. Anh chỉ đưa tôi số điện thoại và nói tùy em thiết kế nhé! Với thiết kế này anh đã gật đầu ngay lần đầu tiên. Một niềm vui nhỏ trong công việc :D